Prokitor Airborne Surveying

Analys     Fallstudier    Flygplan    Sensorer

Prokitor Airborne Surveying är ett svenskt mätflygs företag som levererar högkvalitativ data till såväl internationella som nationella kunder. Genom att erbjuda flexibla lösningar med en bred variation av sensorer och plattformar, kan varje projekt anpassas för att passa kundens specifika krav. Strategiska samarbeten och FoU är väsentliga delar för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga produkter samt utveckla nya metoder i att applicera luftburna sensorer.

Prokitor Airborne Surveying är specialiserade inom avancerad termografi- och LiDAR-mätning och är ett av få bolag som, med hög noggrannhet och professionalism, kan leverera bathymetrisk LiDAR mätning. Tack vare ett nära samarbete med marknadsledande hård- och mjukvarutillverkare utvecklas och anpassas metoder och teknik för att leverera högkvalitativa mätdata projekt.

Prokitor Airborne Surveying är centralt baserat i Jönköping vart från Skandinavien och stora delar av norra Europa nås inom 3-4 flygtimmar. Läget är inte bara geografiskt gynnsamt, i Jönköping finns även bolagets systerbolag inom flygunderhåll och flygplanering vilket möjliggör en anpassad och kostnadseffektiv prissättning.

Prokitor Airborne Surveying – Brings sensors to the Sky!

Intresserad av komma i kontakt? Skicka epost till inquiries@prokitor.aero.