Hem    Flygplan     Sensorer     Fallstudier       

AnalysisDe senaste årens snabba hårdvaruutveckling har sänkt kostnaderna för att inhämta högupplöst mätdata men också kraftig ökat mängden tillgänglig information. Att ur mätdatan extrahera intressant och relevant data ställer av den anledningen höga krav på efterprocesseringen.

Prokitor Airborne Surveying samarbetar med marknadsledande mjukvaruföretag inom både termografi och LiDAR och kan leverera kundspecifik information vid varje enskilt uppdrag. För att säkerställa en jämn och hög kvalité vid alla typer av uppdrag följs en standardiserad process

FÖRSTUDIE –> INHÄMTNING AV DATA –> EFTERPROCESSERING –> LEVERANS

Varje steg i processen ger information som ligger till grund för nästa steg och på så sätt kan tydliga förutsättningar för inhämtning av mätdata skapas. Det ger också en transparent process gentemot beställaren.