Fallstudier

Hem   Flygplan     Sensorer     Analys        Fallstudie el. generell

Projekt:      Hamnar, Leverans- och kalibreringsflygningar, R&D

Platser:       Sverige, Tyskland, Frankrike

Sensorer:   Chiroptera, Double Dragon Eye, HawkEye III

Flygplan:    PA31

Kunder:     Airborne Hydrography AB, Offentlig sektor, Mätbolag

whitepaperWhitepaper Bathy

 

 


Projekt:      Tillståndskontroll av fjärrvärmanläggningar

Platser:       Sverige

Sensorer:  FLIR SC8400

Flygplan:   PA-31

Kunder:    Termisk Systemteknik AB

whitepaperWhitepaper Thermo