Flygplan

Hem   Sensorer     Fallstudier     Analys     

AircraftsPA-31 – Piper PA-31 är ett två-motorigt passagerar- och fraktflygplan designat och byggt av Piper Aircraft för den kommersiella  flygmarknaden. Designen är mycket lyckad och har genom åren visats sig vara ett populärt val både som passagerar- och fraktflygplan.
Lastkapaciteten, både volym och viktmässigt, är väl lämpat för mätflygning och medger integrering av en stor variation av sensorer samtidigt som det finns gott om plats för operatörer.
Driftsäkerheten i kombination med en uthållighet på över fem timmar gör uppdragen operationellt effektiva med hög flygsäkerhet.

PA-31

Quad– Prokitor Airborne Surveying har som mål att vara ledande inom mätflyg och att operera obemannade flygfarkoster, UAS, är en viktig del i att nå målet. Den snabba tekniska utvecklingen inom obemannat flyg har öppnat upp mätflygmarknaden och möjliggjort en sänkt kostnad för flygmätning av mindre områden. Redan idag kan exempelvis en UAS med en potent digitalkamera genom så kallad fotogrammetri ersätta topografisk LiDAR för mindre områden.

Quad

Prokitor Airborne Surveying UAS används idag kommersiellt till fotogrammetri uppdrag samt till film- och fotoinspelningar för småskalig mediaproduktion. Dessutom jobbar Proktior Airborne Surveying ständigt med utveckling av nya sätt att använda UAS inom mätflyg, bland annat utvecklas koncept med mätning med IR-kamera för fastighetsbranschen och projekt med större fixed-wing UAS för mätning av större områden.

Med vår bakgrund inom bemannat flyg tar vi flygsäkerheten med UAS på största allvar varför alla våra operatörer har minst PPL (Private Pilot License) .