Sensorer

Hem   Flygplan     Fallstudier     Analys     

SensorsLiDAR – Prokitor Airborne Surveying är ett av få bolag som behärskar hela den komplexa bathymetriska LiDAR kedjan, från förstudie till efterprocesserad data. Med den egna kombinationssensorn Chiroptera I och i nära samarbete med den marknadsledande hårdvarutillverkaren Airborne Hydrography, säkras kundernas krav på kvalité.

Den topografiska- och den bathymetriska LiDAR sensorn är integrerad i samma skannerhuvud för att möjliggöra samtidig topografisk- och bathymetrisk mätning. Genom att mäta i båda kanalerna och med hjälp av algoritmer som i realtid behandlar vågformerna kan den bathymetriska datan lagras digitalt för att senare kunna efterbehandlas. Under rätt hydrografiska förhållanden kan bathymetrin mätas ner till 15 m med en områdestäckning på 10-50 km2 per timma.

För ren topografisk mätning lämpar sig Chiroptera I sensorn väl. Produktion av högupplösta topografiska punktmoln med rätt efterprocessering kan användas till bland annat topografiska kartor eller trädinventering. Dessutom är Chiroptera I sensorn i kombination med andra sensorer ett kraftfullt verktyg vid inspektering av kraftledningsgator.

Chiroptera I System Specifikation
Full vågforms upptagning i båda kanalerna, kanalerna kan opereras simultant eller var för sig
Operationshöjd Bathymetri: 300 till 600 m nominellt
Topografi: upp till 1500 m AGL
Pulsrepetitionsfrekvens Bathymetri: 35 kHz
Topografi: upp till 400 kHz
Horisontell noggrannhet Bathymetri: 75 cm rms spot center. Topografi: 20 cm rms @ 400 m AGL
Djupnoggrannhet 15 cm rms sjöbotten
Avståndsnoggrannhet 2 cm rms flat yta
Scannerprincip Oblique LiDAR. Ellipsoidal scan, grader av incident 14° till 20°
Mätfrekvens Programmerbar upp till 70 rps = 140 mätningar per sekund
Mätvinkel ± 20° sidled
Datalagring Solid state hårddiskar
Laseravvikelse Bathymetri: 4 mrad Topografi 0.5 mrad
Laserklassifikation Class IV (FDA CFR 21)
Djuppenetration k*D < 2.0 @ 15% rreflekterande sjöbotten, 0.15< k <0.25
k=0.15 : D=13 m
k=0.20 : D=10 m
k=0.25 : D=8 m
Kamera 5 MPIX (Q/A)

IR – Prokitor Airborne Surveying strävar efter att vara den främsta operatören av flyg termografering. Genom vårt nära samarbete med Termisk Systemteknik görs avancerade analyser av exempelvis fjärrvärmenät samtidigt som nya mätmetoder med IR-kameror utvecklas. Samarbetet ger även tillgång till de senaste och mest avancerade FLIR sensorerna som integrerade med vårt FMS-system möjliggör mycket hög bild- och positionsupplösning. Dock är inhämtningen av bildmaterial bara en del av processen, den andra är efterbehandling som ur bildmaterialet skapar den efterfrågade informationen.

 

FLIR SC8400 Specifikation
Upplösning                             1280 x 1024
Detektor Cooled IndiumAntimonide (InSb)
Bildfrekvens 106 Hz640x5123000 Hz1280x8